Årsredovisningen 2019

Nu finns årsredovisningen för 2019 under fliken Årsredovisningar. Tryckta exemplar kommer att distribueras så snart vi får dem från tryckeriet.