Medlemsförmåner

Vår förening är medlem i Bostadsrätterna, och har bland annat försäkringar via dem. Men till medlemskapet är också kopplat ett antal olika förmåner både som förening och som enskild medlem i föreningen.

  • Datorer och skrivare från HP. Genom samarbetsavtal med HP erbjuds enskilda medlemmar upp till 30% rabatt på IT-utrustning.
  • Teckna avtal med Sector Alarm och få utrustning gratis installerad
  • Årsprenumeration på Hus & Hem med 30% rabatt
  • Nytt kök via Nordbo Design med 10% rabatt på kök och installation

Läs mer på bostadsratterna.se

Viktig information angående bredband

Högre hastighet till ett lägre pris – BRF Birger Jarl 109 byter bredbandsleverantör till Bahnhof
 
På vilket sätt är bytet en förbättring?
Det nya avtalet med Bahnhof löper över 5 år och sänker månadskostnaden till 98kr per lägenhet och månad (tidigare 115/mån) och höjer hastigheten till 1000/1000 mbit (tidigare standard 100/100 mbit).
Vänligen observera att denna månadskostnad redan idag betalas av föreningen och att bredband ingår i månadsavgiften.
 
Varför byter vi leverantör?

Styrelsen i föreningen Brf Birger Jarl 109 upphandlar regelbundet avtal som berör fastigheten för att se till att medlemmarna får så god service som möjligt i förhållande till pris. Vid omförhandling vid slutet av avtalsperioden fann styrelsen en bättre deal med Bahnhof än med nuvarande Ownit.
 
Hur sker bytet?
 
Den 1:e november sker bytet till Bahnhof och internetuppkopplingen kommer att ligga nere 4-6 timmar dagtid tills bytet är färdigt. Under denna period byter Bahnhof ut hårdvara i husets källare.
När bytet är färdigt skall alla kunna surfa normalt då ingen förändring sker i lägenheten – ni kopplar in routern i samma jack som tidigare.
Ingår IP-telefoni eller TV i det nya avtalet?
Nej, precis som med dagens avtal gäller gruppanslutningen endast bredbandsuppkoppling. Avtal om eventuell IP-telefoni eller TV kan medlemmar sluta på egen hand med Com Hem eller Bahnhof.
Jag har idag ett eget avtal med Ownit gällande högre hastighet, IP-TV eller IP-telefoni – hur påverkas detta?
Medlemmar som idag har ett tilläggsavtal med Ownit gällande IP-TV, IP-telefoni eller högre hastighet på bredband ombeds att själva ta kontakt med Ownit samt Bahnhof för att hantera övergången till ny leverantör.
Jag har idag ett eget avtal med Com Hem gällande TV – hur påverkas detta?
 
Ingen förändring – allt fortsätter fungera.
Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta avtalsansvarig Gustaf Soldan på 0708-161822 eller gustafsoldan@gmail.com

Årsredovisning och stämmoprotokoll

Nu finns föreningens årsredovisning för 2016 på hemsidan. Ni kan även finna stämmoprotokollet från stämman som hölls den 25 april 2017.

Vill passa på att tacka de som gjorde vår gård så fin under städdagen. Tack

 

Jimmy
Styrelsen

Föreningsstämma

Planera redan nu årets föreningsstämma.
Den äger rum tisdag 25 april 2017 klockan 19.00.
På Norra Reals Gymnasium i sal A11.

Kallelse kommer i brevlådan snart.

Fläktarna i A&B

Sedan en tid tillbaka så fungerar fläktarna i A och B som de skall igen. Det har varit problem med frånluftsfläktarna på taket och reservdelar till dessa. Samt att en jordfelsbrytare spökat.

Det är för allas skull och speciellt viktigt för dina granna att rätt och av föreningen godkänd fläkt är monterad i köket. Det får under inga omständigheter vara en fläkt med motor som är kopplad till ventilationskanalen. Vill man ha motor i fläkten så skall utblås ledas in i köket, förslagsvis via ett kolfilter. Även om kolfilter används så får man inte koppla fläkten mot ventilationskanalen. Om detta går att läsa i våra ordningsregler i föreningen.