Felanmälan

Allmän information gällande felanmälningar

Fastighetsskötare är Nabo som gör veckovisa ronder i fastigheten.

Tänk på att ni kan bli betalningsansvariga för saker som inte omfattar bostadsrättsföreningens ansvar. En grundregel är att alla arbeten som berör den egna lägenheten bekostas av medlemmen. 

Vill du anmäla att något är trasigt eller ur funktion i allmänna utrymmen? Ring oss vardagar mellan 07-16. Är du bostadsrättsinnehavare kan du också anlita oss för att arbeten i din lägenhet men då debiteras du och inte din förening/hyresvärd.

Felanmälan vardagar 07:00-16:00
010-288 00 26

Vid akuta ärenden är du välkommen att kontakta jouren. Ett ärende är akut om det innebär risk för skada på egendom eller person. Om felet inte är akut och kan hanteras som felanmälan rekommenderar vi att ni kontaktar felanmälan vardagar 07-16. Observera att ärenden på jourtid debiteras extra. Boende kan komma att debiteras för jourutryckningen. Vid frågor om debitering kontakta oss.

Jourtelefon 16:00-07:00
010-288 00 26

https://nabo.se/felanmalan/?_gl=1kdr0uz_gaOTEwMjEzNDMwLjE2MTE2NzU3Nzk._ga_7H1YK1YR8D*MTY5Mzk4MjcwNS42OC4xLjE2OTM5ODMzNDguMzEuMC4w