månadsarkiv: februari 2024

Info från styrelsen

Hej alla, 

Avgiftshöjning
Styrelsen har beslutat om en höjning av årsavgiften med 7% från 1 april 2024. Detta är den första höjningen på 15 år.

Bakgrund
Driftskostnaderna för 2024 kommer, med anledning av den höga inflationen under 2023, överstiga årets intäkter. Vår största kostnad är fjärrvärmekostnaden. Bland annat har Stockholm Exergi aviserade en prishöjning för 2024 om 12%, ovanpå höjningen för 2023 som var 8%.
Vi behöver också ta höjd för andra kostnadsökningar som kommer 2024. SVOA, Stockholm vatten och avlopp har aviserat höjningar om 25%. 

Därför är avgiftshöjningen ofrånkomlig. Styrelsen arbetar aktivt för att undvika höjningar kommande år men kan samtidigt konstatera att vi måste ha en budget och ekonomi i balans.

Information om pantsättning
Om medlemmar i föreningen lägger om sina lån eller om det sker en överlåtelse av bostadsrätt så garanterar säljaren normalt att lägenheten inte är pantsatt. Om det ändå finns panter kvar vid den nya medlemmens tillträde är dessa sannolikt inaktuella och behöver då avnoteras från lägenhetsförteckningen. 
Det är väldigt viktigt att dessa inaktuella panter avnoteras eftersom det alltid är den äldsta panten som får förtur vid till exempel tvångsförsäljning eller dödsbo. Så om det finns inaktuella panter kvar riskerar det att få negativa ekonomiska konsekvenser för medlemmen. Vi ber er därför att se över om ni har någon inaktuell pant. Detta genom att gå in på Nabos portal och logga in som medlem, gå in på ”Din lägenhet/lokal” och kontrollera dina uppgifter.

Tack!