månadsarkiv: mars 2015

Ownit Bredband

Vi försäljning av lägenhet skall lägenhetsinnehavaren anmäla till Ownit om att man skall flytta. Den nya ägaren skall sedan anmäla sig som ny användare av Ownit bredband. Detta för att man inte skall stå som brukare av ett bredband man inte använder