månadsarkiv: maj 2023

Anticimex på råttjakt

Måndag den 22 maj så har Anticimex satt ut två stycken fällor med råttgift på gården vid muren mot fastighet BRJ 111. Vänligen iakttag aktsamhet med dessa fällor. De är barnsäkrade men bra att ändå hålla uppsikt. Vi har återbesök av Anticimex den 12 juni för att kontrollera effekt och om nödvändigt sätta ut nya fällor.