månadsarkiv: december 2016

Problem med fläktar

Vi har för tillfället problem med två frånluftsfläktar i gathuset. Det gäller fläkt för badrum i uppgång A samt fläkt för köksfläktar i uppgång B.

Båda dessa har fungerat sedan godkännandet av OVK besiktningen men har nu råkat ut för problem. Franska Bukten har varit på plats och felsökt och kommer förhoppningsvis ha åtgärdat felet under v50.

Nya tider och ny kod till entrén

Vi ökar säkerheten till vår fastighet. Vi har haft många obehöriga under lång tid i huset. Vi går nu vidare med tidigare beslut och begränsar tiden för användandet av portkod.

När: 1 december 2016

Kod kan användas dagtid mellan 06.00-20.00

Övrig tid används våra nyckelbrickor samt naturligtvis vårt nya system för gäster till fastigheten att ringa direkt till boende via porttelefonen.

Vi kommer också att ta bort de fysiska låskolvarna i entréer. Dessa behövs ej då vi har ett nytt modernt system som också tar höjd för eventuella strömavbrott i fastigheten.