månadsarkiv: september 2023

Kommande arbete i källaren i B

Som tidigare meddelats så kommer det påbörjas arbete i källare i uppgång B.

Datum är nu satt och start blir 20 september med etablering och flytt av två förråd.

De två lägenheterna som berörs av flytt är nr 14 och nr 33.

Övriga förråd i B kommer att plastas in under arbetet som är ca 3 veckor.

De som berörs av detta är lägenheterna 32, 2, 3, 4, 10. Under denna tid kommer åtkomsten vara begränsad.

I detalj ser arbetena ut som följer;

 • Flytt samt förvaring av lösöre i två förråd, 14 samt 33
 • Bilning av betonggolv vid förråd-skada. 
 • Borttagning av kontaminerad fyllning under golv i anslutning till rörbrott-sugbil. 
 • Desinficering/luktbehandling av kontaminerad yta vid rörbrott. 
 • Borttagning av gamla Ma-rör. 
 • Återfyllning av nytt installationslager; singel,rörsand. 
 • Montering av nya PP-Markrör. 
 • Relining av utgående samlingsledning mot kommunal servis;2-3m. 
 • Montering av ny renslucka vid utgående samlingsledning-MA-160. 
 • Byte av stående stam i källarförråd samt ny groda. 
 • Återställning av betonggolv. 
 • Avetablering samt grovstädning av arbetsområde. 
 • Återflytt av lösöre i förråd. 

Strömavbrott

I morgon torsdag den 7 september så genomförs en elsäkerhetsgenomgång i fastigheten. Det kommer innebära kortare strömavbrott mellan 08.00-12.00. Men troligen bara ett som på verkar lägenheterna.

 Ni skall betrakta elanläggningen som strömförande hela tiden så att ingen får för sig att göra ”egna” jobb eftersom strömmen slås på igen utan förvarning.

Kommande arbete i källaren uppgång B

Hej.

Som ni säkert vet så har vi pågående problem med råttor på gården. Vi har gjort ett antal åtgärder men det har inte varit tillräckligt. Därför har vi tillsammans med Anticimex gjort en rörinspektion i vår fastighet. Vid denna undersökning har det framkommit att det finns ett rörbrott på avloppsrören under golvet i källaren i B. Detta tros vara anledningen till att råttor finns hos oss.

Därför har vi nu handlat upp åtgärder för att eliminera detta problem. Det innebär att vi under oktober kommer att behöva bila upp en del av golvet i källaren för att byta ut rör samt att installera en digital råttfälla så att råttor inte kan ta sig in till oss via det kommunala stamnätet.

Detta kommer beröra två stycken källarförråd som tillfälligt kommer att evakueras. Berörda medlemmar är redan informerade.

Ber att få återkomma närmare när vi vet exakta datum.