Fläktarbete

Under juni månad så kommer två stycken av våra ventilationsfläktar på taket att bytas. Detta gäller gathuset och företrädesvis kommer arbeten att ske ovan ingång B. Hoppas att det inte skall orsaka några störningar och välkommet att vi får ordning på ventilationen som krånglat rejält.

Jimmy
Styrelsen