Författararkiv: Jimmy Frischenfeldt

Kommande arbete i källaren i B

Som tidigare meddelats så kommer det påbörjas arbete i källare i uppgång B.

Datum är nu satt och start blir 20 september med etablering och flytt av två förråd.

De två lägenheterna som berörs av flytt är nr 14 och nr 33.

Övriga förråd i B kommer att plastas in under arbetet som är ca 3 veckor.

De som berörs av detta är lägenheterna 32, 2, 3, 4, 10. Under denna tid kommer åtkomsten vara begränsad.

I detalj ser arbetena ut som följer;

 • Flytt samt förvaring av lösöre i två förråd, 14 samt 33
 • Bilning av betonggolv vid förråd-skada. 
 • Borttagning av kontaminerad fyllning under golv i anslutning till rörbrott-sugbil. 
 • Desinficering/luktbehandling av kontaminerad yta vid rörbrott. 
 • Borttagning av gamla Ma-rör. 
 • Återfyllning av nytt installationslager; singel,rörsand. 
 • Montering av nya PP-Markrör. 
 • Relining av utgående samlingsledning mot kommunal servis;2-3m. 
 • Montering av ny renslucka vid utgående samlingsledning-MA-160. 
 • Byte av stående stam i källarförråd samt ny groda. 
 • Återställning av betonggolv. 
 • Avetablering samt grovstädning av arbetsområde. 
 • Återflytt av lösöre i förråd. 

Strömavbrott

I morgon torsdag den 7 september så genomförs en elsäkerhetsgenomgång i fastigheten. Det kommer innebära kortare strömavbrott mellan 08.00-12.00. Men troligen bara ett som på verkar lägenheterna.

 Ni skall betrakta elanläggningen som strömförande hela tiden så att ingen får för sig att göra ”egna” jobb eftersom strömmen slås på igen utan förvarning.

Kommande arbete i källaren uppgång B

Hej.

Som ni säkert vet så har vi pågående problem med råttor på gården. Vi har gjort ett antal åtgärder men det har inte varit tillräckligt. Därför har vi tillsammans med Anticimex gjort en rörinspektion i vår fastighet. Vid denna undersökning har det framkommit att det finns ett rörbrott på avloppsrören under golvet i källaren i B. Detta tros vara anledningen till att råttor finns hos oss.

Därför har vi nu handlat upp åtgärder för att eliminera detta problem. Det innebär att vi under oktober kommer att behöva bila upp en del av golvet i källaren för att byta ut rör samt att installera en digital råttfälla så att råttor inte kan ta sig in till oss via det kommunala stamnätet.

Detta kommer beröra två stycken källarförråd som tillfälligt kommer att evakueras. Berörda medlemmar är redan informerade.

Ber att få återkomma närmare när vi vet exakta datum.

Ny information om Anticimex arbete

Som ni säkert vet har vi problem med råttor på gården. Detta är ett problem vi delar med flera av våra grannfastigheter.

Nästa åtgärd är at Anticimex åter igen besöker oss. Det sker den 15/8. Detta för att göra en utökad besiktning i dagvattenledningar samt gå igenom ritningar av vad som finns för ledningar på gården och under vår uteplats.
Därefter kommer eventuella ytterligare åtgärder att tas i samband mellan föreningen och Anticimex.

Anticimex på råttjakt

Måndag den 22 maj så har Anticimex satt ut två stycken fällor med råttgift på gården vid muren mot fastighet BRJ 111. Vänligen iakttag aktsamhet med dessa fällor. De är barnsäkrade men bra att ändå hålla uppsikt. Vi har återbesök av Anticimex den 12 juni för att kontrollera effekt och om nödvändigt sätta ut nya fällor.

Upphandling av tvättstugeutrustning

Den 28 mars blev vår nyrenoverade tvättstuga klar med nya fina maskiner. Välkomna alla att boka tid och tvätta.

<Uppdatering>
Som tidsplanen ser ut just nu så kommer nya maskiner att installeras under början av april månas. Mer info kommer,

Vi har gjort en statusbesiktning av vår tvättutrustning. Detta med anledning av att en av maskinerna har havererat.
Det innebär att styrelsen bestämt att handla upp helt ny utrustning till tvättstugan. Datum för leverans och installation är inte spikat ännu.
Det innebär vidare att den trasiga maskinen inte kommer att lagas, så alla får ha tålamod med att vi bara har två tvättmaskiner under ytterligare en period.

Nu byter vi förvaltare

Från och med den 1 januari 2021 så går vi ifrån SBC som ekonomisk- och teknisk förvaltare. Vi har istället tecknat ett avtal med NABO.
Varför gör vi det? Jo vi får en för oss mer anpassad lösning till en bättre peng. Vi anser också att NABO har ett betydligt bättre gränssnitt på sin hemsida där både styrelsen och enskilda medlemmar kan interagera med NABO.

Mer information kommer inom kort från NABO då vi för januari månads avgiftsinbetalning kommer att betala till dem. Eventuellt autogiro till SBC kommer inte att fungera.