Kommande arbete i källaren i B

Som tidigare meddelats så kommer det påbörjas arbete i källare i uppgång B.

Datum är nu satt och start blir 20 september med etablering och flytt av två förråd.

De två lägenheterna som berörs av flytt är nr 14 och nr 33.

Övriga förråd i B kommer att plastas in under arbetet som är ca 3 veckor.

De som berörs av detta är lägenheterna 32, 2, 3, 4, 10. Under denna tid kommer åtkomsten vara begränsad.

I detalj ser arbetena ut som följer;

 • Flytt samt förvaring av lösöre i två förråd, 14 samt 33
 • Bilning av betonggolv vid förråd-skada. 
 • Borttagning av kontaminerad fyllning under golv i anslutning till rörbrott-sugbil. 
 • Desinficering/luktbehandling av kontaminerad yta vid rörbrott. 
 • Borttagning av gamla Ma-rör. 
 • Återfyllning av nytt installationslager; singel,rörsand. 
 • Montering av nya PP-Markrör. 
 • Relining av utgående samlingsledning mot kommunal servis;2-3m. 
 • Montering av ny renslucka vid utgående samlingsledning-MA-160. 
 • Byte av stående stam i källarförråd samt ny groda. 
 • Återställning av betonggolv. 
 • Avetablering samt grovstädning av arbetsområde. 
 • Återflytt av lösöre i förråd.