Författararkiv: Mathias Korsbäck

Bredband i föreningen!

Nu har bredbandet installerats och kopplats på i föreningen, och alla medlemmar har fått ett introduktionsbrev från vår leverantör Ownit med information om hur man aktiverar tjänsten.

I introduktionsbrevet finns det även kontaktuppgifter till kundtjänst, och det är i första hand dit ni ska vända sig om ni har några frågor om tjänsten eller om ni upplever några problem.

Det lägenhetsnummer som efterfrågas vid aktiveringen är tyvärr inte det vanliga utan ett nytt enligt en standard från Lantmäteriet. Här kan ni läsa mer om det.

Har ni några frågor om den nya lägenhetsnumreringen så kontakta gärna Ina Sparrman.