Upphandling av tvättstugeutrustning

<Uppdatering>
Som tidsplanen ser ut just nu så kommer nya maskiner att installeras under början av april månas. Mer info kommer,

Vi har gjort en statusbesiktning av vår tvättutrustning. Detta med anledning av att en av maskinerna har havererat.
Det innebär att styrelsen bestämt att handla upp helt ny utrustning till tvättstugan. Datum för leverans och installation är inte spikat ännu.
Det innebär vidare att den trasiga maskinen inte kommer att lagas, så alla får ha tålamod med att vi bara har två tvättmaskiner under ytterligare en period.

Nu byter vi förvaltare

Från och med den 1 januari 2021 så går vi ifrån SBC som ekonomisk- och teknisk förvaltare. Vi har istället tecknat ett avtal med NABO.
Varför gör vi det? Jo vi får en för oss mer anpassad lösning till en bättre peng. Vi anser också att NABO har ett betydligt bättre gränssnitt på sin hemsida där både styrelsen och enskilda medlemmar kan interagera med NABO.

Mer information kommer inom kort från NABO då vi för januari månads avgiftsinbetalning kommer att betala till dem. Eventuellt autogiro till SBC kommer inte att fungera.

Boka uteplatserna går digitalt

Från och med den 1 juni så bokar vi uteplatserna i trädgården via vår app ”boka tvättid” eller via hemsidan www.bokatvattid.se.
Vi har delat upp trädgården i ”Trädäcket” samt ”Pergolan”. Båda går att boka samtidigt men endast vid ett tillfälle åt gången.

Fläktarbete

Under juni månad så kommer två stycken av våra ventilationsfläktar på taket att bytas. Detta gäller gathuset och företrädesvis kommer arbeten att ske ovan ingång B. Hoppas att det inte skall orsaka några störningar och välkommet att vi får ordning på ventilationen som krånglat rejält.

Jimmy
Styrelsen

Problem med varmvatten

Igår 17 mars så slutade vårat tappvarmvatten att fungera. Jour tillkallades, men innan de var på plats lyckades vi få igång varmvattnet igen. Jouren kom och konstaterade felet och skulle beställa service.

Idag 1 mars på morgonen stod det still igen. Jag har nu fått igång vattnet igen 08.00 samt att jag ringt och felanmält så att de kommer ut snarast och åtgärdar problemet.

//sekreteraren