Kommande arbete i källaren uppgång B

Hej.

Som ni säkert vet så har vi pågående problem med råttor på gården. Vi har gjort ett antal åtgärder men det har inte varit tillräckligt. Därför har vi tillsammans med Anticimex gjort en rörinspektion i vår fastighet. Vid denna undersökning har det framkommit att det finns ett rörbrott på avloppsrören under golvet i källaren i B. Detta tros vara anledningen till att råttor finns hos oss.

Därför har vi nu handlat upp åtgärder för att eliminera detta problem. Det innebär att vi under oktober kommer att behöva bila upp en del av golvet i källaren för att byta ut rör samt att installera en digital råttfälla så att råttor inte kan ta sig in till oss via det kommunala stamnätet.

Detta kommer beröra två stycken källarförråd som tillfälligt kommer att evakueras. Berörda medlemmar är redan informerade.

Ber att få återkomma närmare när vi vet exakta datum.