Nu finns årsmötesprotokollet på hemsidan

Gå gärna in och titta på stämmoprotokollet och uppdatera er på vad som sagts. Under ”Styrelse” hittar ni också den nya styrelsen och uppgiftsfördelning.