Nya tider och ny kod till entrén

Vi ökar säkerheten till vår fastighet. Vi har haft många obehöriga under lång tid i huset. Vi går nu vidare med tidigare beslut och begränsar tiden för användandet av portkod.

När: 1 december 2016

Kod kan användas dagtid mellan 06.00-20.00

Övrig tid används våra nyckelbrickor samt naturligtvis vårt nya system för gäster till fastigheten att ringa direkt till boende via porttelefonen.

Vi kommer också att ta bort de fysiska låskolvarna i entréer. Dessa behövs ej då vi har ett nytt modernt system som också tar höjd för eventuella strömavbrott i fastigheten.