Nya tider och ny kod till entrén

Vi ökar säkerheten till vår fastighet. Vi har haft många obehöriga under lång tid i huset. Vi går nu vidare med tidigare beslut och begränsar tiden för användandet av portkod.

När: 1 december 2016 NS0-507

Kod kan användas dagtid mellan 06.00-20.00 CV0-001

Övrig tid används våra nyckelbrickor samt naturligtvis vårt nya system för gäster till fastigheten att ringa direkt till boende via porttelefonen.

Vi kommer också att ta bort de fysiska låskolvarna i entréer. Dessa behövs ej då vi har ett nytt modernt system som också tar höjd för eventuella strömavbrott i fastigheten.