månadsarkiv: december 2014

Värmen i lägenheterna

22 december
Idag har Fortum höjt utetemeraturen med 7 grader vilket innebär en temperaturhöjning i lägenheterna med ca 2-2,5 grader. Bra att veta om ni tycker det blir för varmt. Då är det bara att skruva in täckventilerna-

21 december
Den 21 december placerades ett antal givare ut i tillfrågade lägenheter för att mäta temperaturer inför slutjustering. Det skiljer en del mellan de olika trappuppgångarna. Styrelsen står i kontakt med Fortum för justering löpande. När vi hittat rätt balans kommer slutjustering ske och termostater kommer att monteras.

Slutjustering innebär att ventiler öppnas ytterligare om det är för kallt samt stängs om det är för varmt. Efter det monteras som sagt termostater. Arbetet beräknas vara slutfört under januari, men justering vid stora avvik skall ske snarast.

Rapportera om hissens funktion

Detta vänder sig i första hand till er i uppgång B. Om ni märker att hissen inte fungerar som den skall, vänligen rapportera detta till någon i styrelsen.

Hissen är igång med ny hissmotor och styrenhet, men korgen kommer att bytas under tidig vår i samband med färdigställandet av lägenheterna på våning fem.