Rapportera om hissens funktion

Detta vänder sig i första hand till er i uppgång B. Om ni märker att hissen inte fungerar som den skall, vänligen rapportera detta till någon i styrelsen.

Hissen är igång med ny hissmotor och styrenhet, men korgen kommer att bytas under tidig vår i samband med färdigställandet av lägenheterna på våning fem.