Snälla var försiktiga

Just nu håller målarna på för fullt och färdigställer trapphusen med bland annat dekormålning. Dörrar och paneler är mycket känsliga innan de torkas och lackats. Snälla ni alla, ta det väldigt försiktigt med dörrarna under torkprocessen. Ja även annars naturligtvis.

 

Jimmy