Fortsatt OVK arbete

  • OVK besiktning gjordes den 9 december för gathuset uppgång A och B. Utfallet är tyvärr sådant att en del arbeten måste göras i lägenheterna.
  • Styrelsen beslutade på möte 23 februari att lägga ut detta arbete på Franska Bukten, samma företag som gjorde senaste besiktningen.
  • Detta innebär att Franska Bukten när avtalet skrivits kommer att kontakta boende i trapp A och B för planering av åtgärder.
  • Några av de saker som måste göras är på medlemmars egen ansvar så som rengöring av ventiler, några lägenheter har även korrigerande arbeten som också ligger under medlems ansvar, Franska Bukten åtar sig gärna att göra dessa felavhjälpande åtgärder i samråd med varje enskild medlem.
  • Naturligtvis är det föreningens ansvar när det gäller installationer som takfläktar och kanalisering till lägenhet, likaså står föreningen för de ytterligare inluftsventiler som skall monteras enligt OVK protokoll.