Problem med fläktar

Vi har för tillfället problem med två frånluftsfläktar i gathuset. Det gäller fläkt för badrum i uppgång A samt fläkt för köksfläktar i uppgång B.

Båda dessa har fungerat sedan godkännandet av OVK besiktningen men har nu råkat ut för problem. Franska Bukten har varit på plats och felsökt och kommer förhoppningsvis ha åtgärdat felet under v50.