Förhandsinfo om årsstämma

Årets föreningsstämma äger rum den 22 april kl 19.00 På Norra Reals Gymnasium, Roslagsgatan , i sal A11.

Ordinarie kallelse kommer i er brevlåda när stadgarna så tillåter.