Namnskyltar till våra dörrar

Namnskyltar till dörrarna.

Föreningen avser sätta upp namnskyltar i mässing på våra nya dörrar som passar väl in med de nya beslagen. Vi vill väldigt gärna få det rätt från början med vilka namn som skall stå där. Därför vill jag att ni antingen fyller i den lapp jag delat ut och lämnar i styrelsens brevlåda i uppgång A eller mailar samma uppgifter till sekreterare@brfbirgerjarl109.se

Styrelsen står för denna kostnad initialt, vid eventuell flytt står den nya ägaren för kostnad för ny skylt, som administreras av föreningen.

Namn på skylten:       __________________________________

Uppgång:                   ___________________

Lägenhetsnummer:   ___________________

Dessa uppgifter vill jag ha senast fredag 10 maj.

Styrelsen/Jimmy