Har du rätt adress?

I samband med ombyggnationen av vinden, mätning av lägenheter och nya andelstal så måste vi även ha rätt adress.

Detta rör er som bor i dåvarande (A över gården) och (B över gården). Som numera är C respektive D.
Man måste inte göra en adressändring men man måste ändra hos skatteverket, det gör man lättast på:

http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/allaetjanster/tjanster/flyttanmalan.4.7459477810df5bccdd480004564.html

Vill du adressändra gör du det på https://www.adressandring.se/privatperson