Föreningsstämman är inställd

Tyvärr måste vi flytta på datumet för föreningsstämman. Detta då vår ekonomiska förvaltare SBC missat att slutföra vårt årsbokslut för föreningen.

Jag kommer som våra stadgar föreskriver gå ut med en ny kallelse när vi får ett nytt datum klart.

Vi ber om ursäkt för detta.

Detta innebär också att vi kommer ut med ny information gällande utkvittering av de nya nyckelbrickorna.

 

Jimmy
Styrelsen