Protokoll från föreningsstämman

Nu finns protokollet från föreningsstämman som hölls den 17 maj 2016. Du hittar det under fliken Stämmoprotokoll