Föreningsstämma

Planera redan nu årets föreningsstämma.
Den äger rum tisdag 25 april 2017 klockan 19.00.
På Norra Reals Gymnasium i sal A11.

Kallelse kommer i brevlådan snart.